Jak przygotować otwór pod bramę garażową?

//Jak przygotować otwór pod bramę garażową?

Zanim zostanie zamontowana brama garażowa, konieczne jest odpowiednie przygotowanie otworu garażowego. To niezwykle ważne, bo błędy popełnione na tym etapie mogą przekładać się na szczelność oraz sposób funkcjonowania bramy garażowej, a także wygodę korzystania z garażu. Jak krok po kroku przygotować otwór pod bramę garażową? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Wyjaśniamy.

Montaż bramy garażowej to jeden z ostatnich etapów prac wykończeniowych w nowym budynku. Właściwie dopasowana pod względem wymiarów i prawidłowo zamontowana brama garażowa bezproblemowo posłuży przez wiele lat, zapewniając odpowiednią szczelność i wygodę korzystania z garażu. W praktyce okazuje się jednak, że wielu inwestorów popełnia błędy, które rzutują na sposób funkcjonowania i żywotność bramy garażowej. Mają one związek przede wszystkim z niewłaściwym przygotowaniem otworu garażowego pod montaż bramy.

Czy powinno się montować bramę garażową przed zakończeniem prac wykończeniowych?

Najlepiej montować bramę garażową po wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych w garażu, które uwzględniają m.in. tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych oraz sufitu, a także wykończenie podłogi, na której powinny zostać ułożone materiały posadzkowe. Wówczas możliwe jest precyzyjne dopasowanie bramy garażowej oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia jej elementów, co jest częstym skutkiem montażu bramy przed wykonaniem niezbędnych prac wykończeniowych.

Sam montaż bramy garażowej nie powoduje wielkich problemów, dlatego nie należy się obawiać związanego z nim bałaganu oraz uszkodzenia np. powłoki malarskiej.

Przygotowanie otworu pod bramę garażową krok po kroku

Jak już zostało wspomniane, zanim przystąpimy do montażu bramy garażowej, trzeba wykonać prace wykończeniowe we wnętrzu garażu. Szczególnie ważne jest, aby prace wykończeniowe zostały wykonane w kluczowej dla montażu bramy garażowej części pomieszczenia. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na sposób wykończenia nadproża, ościeży, węgarków, a także sufitu i podłogi. Wszystkie płaszczyzny powinny być równe, otynkowane i pomalowane przed montażem bramy. Niezbędne jest również ocieplenie ościeży, co zapobiegnie stratom cennej energii cieplnej z ogrzewanego garażu. W przypadku podłogi powinny zostać wykonane odpowiednie spady i położone materiały wykończeniowe, dzięki czemu będzie można odpowiednio wyregulować bramę.

W garażu, w którym ma zostać zamontowana brama z napędem, powinna zostać wcześniej wykonana instalacja elektryczna. Należy również wybrać miejsce podłączenia automatyki bramy i zamontować gniazdko elektryczne. Jeżeli pominiemy ten krok, to narazimy się na dodatkowe koszty i konieczność remontu garażu, bo wykonanie instalacji elektrycznej wiąże się z kuciem ścian w celu poprowadzenia przewodów elektrycznych.

Jak dopasować bramę garażową do otworu garażowego?

Pomiarów otworu garażowego dokonujemy po zakończeniu niezbędnych prac wykończeniowych. Warto pamiętać, że jego wielkość zmienia się na skutek docieplenia ościeży, a także położenia posadzki. Dokładnie wykonane pomiary szerokości i wysokości bramy pozwolą uniknąć poważnych problemów, które mogą spowodować np. brak odpowiedniej szczelności bramy garażowej. Warto oprócz wysokości i szerokości otworu garażowego zmierzyć również jego przekątne, które powinny być równe.

Podsumowanie

Bramę garażową powinno się montować w garażu, w którym zostały wykonane prace wykończeniowe. Konieczne jest wcześniejsze otynkowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych, położenie posadzki, a także docieplenie ościeży. Wszystkie płaszczyzny powinny być idealnie równe, co zapewni prawidłową szczelność oraz bezproblemowe funkcjonowanie bramy garażowej. Niezbędne jest wykonanie instalacji elektrycznej, która pozwoli na korzystanie z napędu bramy garażowej. Popełnione na etapie prowadzenia prac wykończeniowych w garażu błędy rzutują na sposób funkcjonowania bramy garażowej, powodując m.in. problemy z jej płynnym otwieraniem się i zamykaniem, a także szczelnością. Montaż prowadnic np. na nierównych płaszczyznach może również doprowadzić do uszkodzenia elementów bramy garażowej, które nie są objęte gwarancją producenta oraz znacznego skrócenia żywotności bramy garażowej.

2022-09-08T10:38:56+02:00